Động cơ SERVO

Danh Mục sản phẩm:
Phụ kiện hàn.

Mô tả sản phẩm:

Usarem - 01YR41
Ser.No: RO7AQ062
110W-3.6kg.cm- 3000R/m

.

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA

Địa chỉ: Số 01 An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.972.968.Email: jscnguyenvu@gmail.com